Ewa Wisniewska - Absolwentka filologii rosyjskiej. Od 1967r. nauczycielka w zambrowskich szkołach. Od 2003r. związa z pracownią plastyczną