Zofia Rutkowska - Absolwentka fililogii polskiej na Uniwerytecie Warszawskim.
Pierwsze próby malarskie 2004r.